Hợp âm Tiếng hát lênh đênh

Sáng tác: Lương Ngọc Châu | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 49

b [G] #
x2

Nghe [G] ầm vang lên [C] tiếng chiến [G] chinh
Mơ [Am] là diều mang [D7] sáo thanh [G] bình
Nghe [Em] vườn cây xao [G] xác gió [B7] bay
Mơ [Am] làm chiếc lá [D7] úa rơi [G] đầy.

Chiều [G] lắng xuống [D] bao kiếp cô [C] liêu
Đìu hiu bến [A7] vắng bến vắng trong [D7] lòng muôn dòng nước [G] trôi
Nhà [Am] ai thấp thoáng lửa [Bm] hồng người [E7] đi có nhớ đường [Am] về
Miền giang khô gió đìu [D7] hiu.

Nghe [G] ầm vang lên [C] tiếng chiến [G] chinh
Mơ [Am] làm diều [D7] mang sáo thanh [G] bình
Nghe [Em] vườn cây xao [G] xác gió [B7] bay
Mơ [Am] làm chiếc lá [D7] úa rơi [G] đầy.

Hiu hiu [C] theo chiều gió dâng lời thầm [B7] ước
Anh nghe [Em] chăng lá [D] vàng rụng lay [G] lắt rót nhớ thương
Anh nghe [B7] chăng muôn tiếng [Em] lòng muôn tiếng [Am] cười
Ngàn muôn xa [D] cách bừng lên phố [B7] phường
Hoa rung [C] rinh chập [D] chờn trong [G] nắng
Bâng [C] khuâng cho [D7] mềm cánh bướm phân [G] vân.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 87
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 85
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 90
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 55
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 68

Bài hát cùng tác giả Lương Ngọc Châu

Nghe [G] ầm vang lên [C] tiếng chiến [G] chinh
Mơ [Am] là diều mang [D7] sáo thanh ... 49
Đọc Rap 1:
Một mùa xuân dịu êm, một mùa xuân cho mọi người
Nụ cười... 26