Hợp âm Hội nghị Diên Hồng

Sáng tác: Lưu Hữu Phước | Thể loại: Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | 28

b [D] #
x2

Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy rung chuyển [A]
Tuông [D] giày non [A] sông rền vang [D] tiếng vó [A] câu
Gây oán nghìn [A] thu

Toàn dân Tiên [D] Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng [D] đằng! Nên hòa hay chiến? [A]
Diên [D] Hồng tâu [A] lên cùng minh [D] đế báo [A] ân
Hỡi đâu tứ [D] dân!

[Dm] Kìa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
[A] Ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
[Bb] Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn [Gm] phương
Theo gió bay khắp [Dm] miền sông núi réo đòi
Lòng dân Lạc Hồng nhìn non nước [Dm] yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng [G] cường.[Dm]
Ta lên đường lòng mang tâu đến long nhan
Giòng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
Đường còn dài, Hờn vương trên quan tái
[A7] Xa xa trông áng mây đầu non [Dm] đoài [A7] [Dm]

[G] Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành trì toan xéo giày [D] lăng miếu
[G] Nhìn bao quân Thoát lấn xâm tràn nước [D] ta
[A7] Ôi sông núi nhà rền tiếng muôn [D] dân kêu la

Trước nhục nước nên hòa hay nên [G] chiến?
Quyết Chiến!
Trước nhục nước nên hòa hay nên [C] chiến?
[G] Quyết Chiến! Quyết chiến [D] luôn
Cứu [Em] nước [Bm] nhà, nối [D] chí dân [G] hùng [D] anh

[C] Thế nước yếu lấy gì lo chiến [G] chinh?
[C] Hy Sinh!
Thế nước yếu lấy gì lo chiến [D] chinh?
[G] Hy Sinh! Thề liều [C] thân cho [G] sông núi
[C] Muôn Năm [D] Lừng [G] Uy!

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Quê hương

Từ ngàn [G] xưa nơi phương nam có đàn chim [B7] Hồng
đem mặt [Em] trời về ph... 83
Tôi trở về Hà Tĩnh một chiều [Am] quê
Vi vu [F] gió mái tóc thề ai [C] xõa93
Mẹ [Am] ơi đêm đã canh [G] thâu
Nghe tiếng mưa rơi ngoài [Em] trời vắng [C] t... 83
1. Chiều [Am] nay nghe tin bão [Dm] về
Đau [F] lòng người ở xa [C] quê.
Mi... 266
Tôi trở về [Am] thăm Bình [G] Nam yêu [F] dấu
Hàng cau [Dm] xanh ứa [E7] lệ đó... 179

Bài hát cùng tác giả Lưu Hữu Phước

[F] Chi Lăng, Chi Lăng tiếng ai hò [G] reo vang [C] trời
[F] Chi Lăng, Chi Lăng chiế... 15
Version 1: THANH NIÊN HÀNH KHÚC (1941)

1. Này sinh [F] viên ơi! Đứng [C] lên đ... 22
Trên sông chơi [Dm] vơi
Gió đưa hiu hắt [F] từ phương xa [A] vờị
Lan the... 110
Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy ... 28
1. Dưới cờ [Bb] Đảng vẻ [C] vang non sông bừng [F] sáng
Toàn Việt [Bb] Nam s... 60