Các hợp âm của tác giả Lê Viết Thông


Hay thôi [Em] mình tạm gác việc [G] riêng
Về quê [A] hương đất Quảng quê [Em] mình
Dừng chân [D] lại trên cầu C...
Đời [Dm] tôi lớn [C] lên từ vùng quê [Dm] nghèo
Phù [Bb] sa vun [Dm] bồi nuôi lớn khôn [Gm] tôi
Tuổi [Bb] thơ bao [C]...
Cuộc [Am] đời đâu ai giống [C] ai
Trời [Dm] sinh phận số riêng [Am] mình
Thế [G] thời không khiến được [C] đâu...
Mình chia [Dm] tay trong mùa thi năm [F] ấy
Góc sân [Dm] trường lưu luyến phút chia [Gm] tay
Cánh phượng rơi trên nhữn...
Quê [Am] hương trong tuổi thơ [E7] tôi
Chăn [Dm] trâu phơi nắng trên [Am] đồng
Trưa [G] hè bạn bè tắm [C] sông
...
Mênh [Dm] mông mênh mông biển [Bb] nước
Cuộc [D7] sống lênh đênh giữa [Gm] dòng
Bao [C] đời con nước trôi [F] xuô...
Ai đã từng [Am] sai [F] làm đau lòng [Dm] mẹ
Ai đã buông [Am] lời làm nhói tim [Dm] cha
Tuổi trẻ đi [C] qua như mây ...