Hợp âm Màu hoa trắng

Sáng tác: Y Vũ | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 38

b [Em] #
x2

Màu hoa [Em] trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình
Lần cưới [Am] em anh còn nhớ chăng [Em] anh
Màu hoa trắng và ngày vui [C] đó
Cớ vì [B7] sao anh nỡ quên cho [Em] đành.

Chốn này vẫn vui [Am] tình yêu nước [B7] non
Chốn này vẫn trông chờ anh sớm [Em] khuya
Mong người yêu xum vầy con đường [C] ấy lạc loài
Sao hoài [B7] thân gục đầu trong tăm tối.

Màu hoa [Em] trắng ngày nào trên tóc mây buông dài
Không lẽ [Am] nay thay màu trắng khăn [Em] sô
Màu hoa trắng về làm chiến [C] sĩ
Với vòng [B7] hoa trên áo thay trên [Em] mồ.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 76
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 78
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 80
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 46
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 59

Bài hát cùng tác giả Y Vũ

Màu hoa [Em] trắng, ngày xưa anh đã trao ân tình
Lần cưới [Am] em anh còn nhớ... 38
1. Hoàng [Em] hôn sáng trên vùng cốc
Chiều [D] thu dấu chân bụi [Em] trần
... 40
1. Cơn mê [Em] nào ru tôi [C] vào chuyện cũ ngày [B7] nao [Em]
Cho tôi [D] tìm dư h... 64
1. [Em] Về thành đô yêu [G] dấu
Bước chân [Em] vào tìm hình dáng [Am] yêu
47
1. Đời xa [Dm] tôi tình xa tôi, đành bỏ tôi [A7] rồi
Đời bôn [Bb] ba, tình xa... 42