Hợp âm Nụ hôn đầu

Sáng tác: Phạm Duy | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 85

b [Em] #
x2

Lần [Em] đầu ta ghé môi hôn
Ta hôn [Am] em hôn [C] em
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
Ve kêu [Am] vang kêu [C] vang
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Vườn thì [G] xanh và cỏ thì [C] biếc
Ôi trưa [G] vàng và ngàn [D] cây phượng [D7] vĩ huy hoàng trổ [G] bông
Ta hôn [B7] em hôn [Em] em
Ta hôn [G] em hôn [C] em lần [G] đầu.

Trên môi [C] ta nở vàng đóa [G] hồng
Ta hôn em trời đất một [C] lòng
Lòng chứa [G] chan
Tiếng [B7] cười đâu đó giòn [Am] tan
Nụ hôn ngày [D] đó miên man một [C] đời
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Lần [Em] đầu ta ghé môi hôn
Ta hôn [Am] em hôn [C] em
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu
Hoàng hôn ve bỗng kêu vang
Ve kêu [Am] vang kêu [C] vang
Ta hôn [B7] em lần [Em] đầu.

Hôm [E] nay chợt nhớ thương người
Chợt nhớ môi người
Tiếng ve mùa [B7] cũ rụng rời vai [E] anh
Trưa [A] vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín [B7] đỏ trên cành phượng [E] xưa.

* Trên cành phượng [C] xưa!
Trên [B7] cành phượng [E] xưa!

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 87
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 85
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 90
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 54
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 68

Bài hát cùng tác giả Phạm Duy

Phiên bản 1: Khánh Ly trình bày

1. Mẹ xưa nay [Am] là nghìn năm tích [C] cũ... 88
Hẹn em [D] nhé, năm 2000 [Bm] sẽ
Hai bên cửa [Em] hé, cho anh trở [D] về
T... 150
Intro:
[G][D]-[C][D] - [G][D]-[C][D]
[C][G]-[Am][D]-[C][G]-[Am][D]

1. Có hai t... 105
1. Thầm gọi tên [Am] mày thầm gọi tên [G] tao [F] thầm gọi tên [E7] nó
Những... 117
[Am] Xin một lúc mặc [E] niệm
[F] Xin một lúc mặc [Am] niệm
Cho triệu ngư... 90