Hợp âm Đôi tiếng tự do

Sáng tác: Nhật Trường | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 51

b [C] #
x2

Tôi viết một chữ [C] T
Tôi viết một chữ [F] Ư
Tôi viết một chữ [Am] D
Tôi viết một chữ [Dm] O. [G]

[C] Chúng ta cùng đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Chúng ta ca [G] ngợi cuộc đời ta trên ấm [C] no
Cất cao lời đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Vang lên một [G] lời bằng hai chữ..hai chữ Tự [C] Do!

Hoa Tự [F] Do thiên thu theo tháng [C] nở
Từ ban mai câu hát tung trời [G] xanh
Sáng trong về [Dm] nơi soi ý tươi [Am] hoà cao vút xa [G] vời.

Trên đồng [F] sâu nông dân vui cuốc [C] cày
Chào quân nhân mơ ước xây đời [G] vui
Đám trai [Am] làng che nắng lên đồng [Dm] xanh
Đem máu anh [G] hùng tô thắm Tự [C] Do.

[Em] Xin cho xa xôi ..[G] tương lai
[C] Hoa thơm hôm nay ..[F] chưa phai
[Dm] Xin cho câu ca ..[G] Tự Do
Không biết khi thành nhiệm [C] mầu.

Để tôi viết một chữ [C] T
Tôi viết một chữ [F] Ư
Tôi viết một chữ [Am] D
Tôi viết một chữ [Dm] O. [G]

[C] Chúng ta cùng đọc..đọc hai [Am] chữ..chữ Tự [G] Do!
[Dm] Vang lên một [G] lời bằng hai chữ..hai chữ Tự [C] Do!

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 99
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 97
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 103
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 64
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 77

Bài hát cùng tác giả Nhật Trường

Tôi viết một chữ [C] T
Tôi viết một chữ [F] Ư
Tôi viết một chữ [Am... 51
Hỡi người lính chiến không quân [C] trang
Xuống phố trưa [Em] nay với hàng s... 58