Hợp âm Những cánh chim

Sáng tác: Đoàn Chính | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 56

b [C] #
x2

1. Những cánh [C] chim bay [Am] về đất mẹ ngày[F] trước [Dm]
Chen khói [G] lam ban chiều tỏa thơm mùa [C] mới [Am]
Cánh trắng [F] bay chan [Dm] hòa mùa lúa quê [C] hương
Thanh [Am] bình trải khắp trên [Dm] nương
Rộn [D7] ràng bầy chim hót [G7] vang.

2. Vẫn cánh [C] chim bay [Am] từ đất mẹ ngày [F] trước [Dm]
Nay xác [G] xơ tro tàn nhuộm đen màu [C] cánh [Am]
Chim bay [F] đi âm [Dm] thầm gọi tiếng quê [C] hương
Đêm [Am] ngày ủ ấp đau [Dm] thương
Chim [G7] bầy xé lẻ ngàn [C] phương.

ĐK:
[F] Những chiều cảnh xác xơ tiêu [Dm] điều
Bầy [C] chim dang [G7] mỏi cánh tìm [C] nhau
Tan [Em] tác theo [F] lửa cháy không [C] tàn
Uất [Am] hận thay chinh [D7] chiến lan [G7] tràn

3. Ta ước [C] mong cho [Am] màu trắng của ngày [F] trước [Dm]
Trên cánh [G] chim không còn phủ tro tàn [C] khói
Những cánh [F] chim chao [Em] nhau
Che vết [D7] thương hận [G7] sầu bằng những cánh chim [C] bay.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 99
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 97
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 103
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 64
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 77

Bài hát cùng tác giả Đoàn Chính

1. Những cánh [C] chim bay [Am] về đất mẹ ngày[F] trước [Dm]
Chen khói [G] lam b... 56