Hợp âm Chiến sĩ của lòng em

Sáng tác: Trịnh Văn Ngân | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 50

b [C] #
x2

1. Đôi tám em [C] vừa đương lúc hé hoa [F] tươi
Chỉ thắm rình [Dm] se, nhắn [G] mối nhờ [C] mai
Giàu, khó, sang, [Am] hèn, nào có dám chê [Dm] ai
Nhưng tơ duyên [D7] em vẫn chưa ràng [G] mối

2. Ai biết đâu [C] lòng em vẫn ước mơ [F] chi!
Mộng hão huyền [Dm] mơ vẫn [G] vơ tình [C] si?
Bạc lắm tiền [Am] nhiều, quyền quý với cao [Dm] sang
Trong thâm tâm [G] em nào em đâu có [C] màng

ĐK: Khi nước [F] nhà phút ngả [Em] nghiêng
Em mơ [Am] người trai anh [G] dũng
Mang thân [G] thế hiến giang [F] san
Chí quật [Am] cường hiên [Dm] ngang

3. Chiến sĩ của [C] lòng em đắm đuối ước [F] mơ
Ở chiến trường [Dm] xa dãi [G] nắng dầm [C] mưa
Nhịp bước oai [Am] hùng chàng tiến trong tim [Dm] em
Trong khi vang [G] ca say theo chiến [C] thắng


Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 99
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 97
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 103
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 64
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 77

Bài hát cùng tác giả Trịnh Văn Ngân

1. Đôi tám em [C] vừa đương lúc hé hoa [F] tươi
Chỉ thắm rình [Dm] se, nhắn ... 50
1. Người [F] đưa thư đã đi [C7] qua
Nhưng cớ [F] sao không ngừng
Mà cứ [... 43