Hợp âm Gửi người cuối bể

Sáng tác: Trọng Nghĩa | Thể loại: Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | 32

b [Am] #
x2

Người [Am] ơi người [F] đâu nơi cuối [C] bể
Ta [Am] ở tận chân [C] trời í i [Am] ì
Trông nhau chẳng thấy bóng
Trông [F] nhau chẳng thấy [G] bóng
Í [Am] i làm [E7] sao làm [C] sao mong tái [Am] hội.

Người [Am] ơi chiều [F] thu nghìn lá [C] rụng
Lá [G] hoa rơi [C] rụng í gõ [Am] đàn
Gõ đàn hát làm [G] vui
Gõ [C] đàn hát làm [G] vui
Í [F] i í i i [Am] thì ta [E7] vẫn nhớ đến [Am] người
Ta [C] thèm nghe sóng [G] vỗ
Ta [F] thèm nghe sóng [C] vỗ
Í i i i í i [F] thuyền í [Em] i i lời ca [Am] xưa.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Trữ tình

1. Trăng loang bên [Em] thềm vườn khuya im [Am] lắng trong màn [Em] đêm [Am]
Thoán... 85
[C][Am]-[Dm][G]-[Dm][F]-[G][G]-[C][G]

[C] Nhớ thủa [Am] ấy hai [G] đứa đã từ... 95
1. Em ngoảnh mặt quay lưng thế [Am] sao?
Nay em đã [F] quên từ [Am] khi cách trở... 56
1. Tình [D] anh sương khói mong manh
Tình [G] em tơ liễu buông [D] mành
Ngồi ... 158
1. Chút duyên tình mong manh như [Am] tơ
[Dm] Đã bao lần đem kết thành [E] thơ171

Bài hát cùng tác giả Trọng Nghĩa

Người [Am] ơi người [F] đâu nơi cuối [C] bể
Ta [Am] ở tận chân [C] trời í... 32
Sao [Am] không là bóng [F] chim
Tung cánh trên trời [C] hiền
Sao [Em] không là ... 23