Hợp âm Tống biệt

Sáng tác: Võ Đức Thu | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 55

b [Dm] #
x2

Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậm ngùi!
[A] Nửa năm tiên [D7] cảnh, một bước trần [Gm] ai
Ước cũ duyên [A] thừa có thế [D] thôi!

Đá [D] mòn, rêu nhạt, nước chảy, huê [G] trôi
Cái [Em] hạc bay [A] lên vút tận [D] trời!
Trời [Em] đất từ đây xa cách mãi
Cửa [A] động, đầu non, đường lối [D] cũ
Ngàn [E] năm thơ [A] thẩn bóng trăng [D] chơi


Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 87
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 85
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 90
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 55
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 68

Bài hát cùng tác giả Võ Đức Thu

Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 55
Quyết [A] tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân [F#m] sống tranh [A] đấu gi... 18