Hợp âm Người xóm cũ

Sáng tác: Trúc Phương | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 65

b [G] #
x2

Trời [G] chiều trang điểm phấn mây
Không [Em] làm xinh lại mắt [C] gầy
Từ độ người trai trót [D7] đi lạc hướng [G] đời
Lần này tính [Em] lại thời gian [Am] rớt nặng trên [D7] vai.

Mười [C] năm trăm vạn lần [G] thương
Anh [Em] đành đi để xóm [Am] buồn
Và để bàn [C] tay trắng đêm nâng má [G] gầy
Buồn trên lối [Em] này, buồn riêng [D7] ấy một mình ai [G] hay.

Xóm cũ ưu [G] tư buông dài tiếng [C] thở gió lên giọng [G] hờ
Đường cỏ tường [Em] rêu, nhà đơn mái [Bm] lạnh
Sớm tối tiêu [Am] điều [D7] vì thương nhớ [G] nhiều.

Từ [C] khi anh lạc nẻo [G] đi
Tim [Em] này xin mở lối [Am] về
Trở lại người [C] ơi có tôi chung bước [G] đời
Mười năm mỏi [Em] mòn, mười năm [D7] ấy buồn nào [G] hơn.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 87
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 85
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 90
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 54
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 68

Bài hát cùng tác giả Trúc Phương

1. Đã từ lâu ngược xuôi đó [E7] đây thân lính chiến đánh giặc đêm [Am] ngày ... 62
1. Lặng nghe xa xa ngân [Dm] nga tiếng đêm buông dài
Chiều [Gm] nay tai nghe bên [A... 58
1. Xin có lời thưa dưới [Dm] đây, gửi người
Giãi [Gm] bày chuyện riêng tôi ... 60
1. Ai biết ai vì [Bm] đời cùng ngược xuôi chung lối mòn
Ngày tôi hai mươi [D]... 109
1. Trời đêm dần [Am] tàn tôi đến sân [C] ga đưa tiễn [F] người trai đi về [Am]... 119