Hợp âm Thu khói lửa

Sáng tác: Nguyễn Hữu Ba | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 70

b [Am] #
x2

1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù khói súng mịt mù nơi sa trường xa
[Dm] Vang khắp nước [Am] non nhà [F] thu chiều nắng [E7] tà
Tiếng trống bập [Am] bùng loa vang lạnh lùng dân Nam hò reo
[Dm] Trông ra khói [Am] mây mờ [C] nhớ [E7] bao ngày [Am] qua.

Bên đồi thông [Am] vắng ([G] hô [Em] khoan)
Mái thu xanh xuyên cành khói [Am] tan ([G] hô [Dm] khoan)
Có [Am] nàng quay tơ dệt [Em] áo ([G] hô [Dm] khoan)
Gửi [E7] chồng ra lính biên [Am] quan (là [E7] hò hô [Am] khoan).

Bên giòng sông [Am] lắng ([G] hô [Em] khoan)
Bóng tre xanh quanh đồng lúa [Am] vàng ([G] hô [Dm] khoan)
Có [Am] đoàn nông phu hùng [Em] tráng ([G] hô [Dm] khoan)
Buông [E7] cày theo tiếng loa [Am] vang (là [E7] hò hô [Am] khoan).

2. Loa thúc nhịp [Am] dồn nhân dân chập chồn thôn xa dồn tới
Tiếng thét rộn ràng quân dân tập đoàn đi theo hàng lối
[Dm] Hoan hô tiếng [Am] dân làng [F] giết loài tham [E7] tàn
Giáo mác sẵn [Am] sàng quân dân lập đoàn ca khúc hùng tráng
[Dm] Ra đi trút [Am] oán thù [C] noi [E7] gương ngàn [Am] thu.

[Am] Quân lên đường thẳng tới biên cương
Lòng một lòng thề tiến quân sa trường
Nguyền cùng thù một chết với giang [Dm] san
Trong nguy nan quyết không hề nao [E7] núng.

[Am] Vì nòi Việt thề với thu muôn đời
Xây vinh quang xua tan bao mờ tối
Oai linh xưa đang dục lòng chiến [Dm] binh
Theo nhịp [E7] bước muôn người xưa quên [Am] mình.

3. Mỗi lúc chiều [Am] tàn trông ra đồng hoang cô thôn mờ khói
Ngắm núi Trường Sơn khi sương chiều buông cây xanh mờ lối
[Dm] Xa xa dưới [Am] chân đồi [F] in hình dáng [E7] người
Vai mang hận [Am] thù đi trong rừng thu quanh qua đồi núi
[Dm] Ca vang khúc [Am] sơn hà [C] như [E7] bao ngày [Am] qua

Bên đồi thông [Am] vắng ([G] hô [Em] khoan)
Mái thu xanh xuyên cành khói [Am] tan ([G] hô [Dm] khoan)
Có [Am] nàng quay tơ dệt [Em] áo ([G] hô [Dm] khoan)
Gửi [E7] chồng ra lính biên [Am] quan (là [E7] hò hô [Am] khoan).

Bên giòng sông [Am] lắng ([G] hô [Em] khoan)
Bóng tre xanh quanh đồng lúa [Am] vàng ([G] hô [Dm] khoan)
Có [Am] đoàn nông phu hùng [Em] tráng ([G] hô [Dm] khoan)
Buông [E7] cày theo tiếng loa [Am] vang (là [E7] hò hô [Am]

2. Loa thúc nhịp [Am] dồn nhân dân chập chồn thôn xa dồn tới
Tiếng thét rộn ràng quân dân tập đoàn đi theo hàng lối
[Dm] Hoan hô tiếng [Am] dân làng [F] giết loài tham [E7] tàn
Giáo mác sẵn [Am] sàng quân dân lập đoàn ca khúc hùng tráng
[Dm] Ra đi trút [Am] oán thù [C] noi [E7] gương ngàn [Am] thu.

[Am] Quân lên đường thẳng tới biên cương
Lòng một lòng thề tiến quân sa trường
Nguyền cùng thù một chết với giang [Dm] san
Trong nguy nan quyết không hề nao [E7] núng.

[Am] Vì nòi Việt thề với thu muôn đời
Xây vinh quang xua tan bao mờ tối
Oai linh xưa đang dục lòng chiến [Dm] binh
Theo nhịp [E7] bước muôn người xưa quên [Am] mình.

Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 89
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 91
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 92
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 56
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 70

Bài hát cùng tác giả Nguyễn Hữu Ba

1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 70