Hợp âm Từng ngày qua

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Thể loại: Nhạc Vàng | Điệu: Chưa chọn | 78

b [Dm] #
x2

Intro: [Dm][G][Bb][Am][Dm]-[Dm][G][Bb][Am][Dm]

Từng ngày [Dm] qua bóng chim [Bb] về ngoài giòng [Dm] sông
Từng ngày [G] qua nắng phơi [C] trên đầu cỏ [Bb] non
Đời tình [Dm] nhân đã bao [Gm] nhiêu lần gió [Dm] rét
Đời quạnh [Dm] hiu nghe chăn [Bb] chiếu quá thênh [A] thang
Đời trần [Dm] gian có môi [F] hồng có mắt [C] nhìn
Một ngày [Am] kia ôi thân [A] thế [Dm] lênh đênh

[Dm][G][Bb][Am][Dm]-[Dm][G][Bb][Am][Dm]

Từng chiếc [Dm] bóng trăm [Bb] năm đã [Gm] về
Vây [C] người giữa [F] nến não [A] nùng
Từng tiếng [Dm] khóc trăm [Bb] năm đã [Gm] về
Vây [C] người giữa [F] chốn mông [Dm] lung

[Dm][G][Bb][Am][Dm]-[Dm][G][Bb][Am][Dm]

Từng ngày [Dm] qua thấy mưa [Bb] về miền phù [Dm] du
Từng ngày [G] qua thấy nắng [C] tan vào lời [Bb] ru
Đời nửa [Am] đêm có khi [Gm] nghe lời trăn [Dm] trối
Đời rộng [G] thênh như im [Bb] vắng tiếng rơi [A] khô
Đời trần [Dm] gian có tim [F] người có tay [C] chờ
Một ngày [Am] kia ôi thân [A] thế vu [Dm] vơ

[Dm][G][Bb][Am][Dm]-[Dm][G][Bb][Am][Dm]


Các hợp âm bài hát sử dụng


Bài hát cùng thể loại Nhạc Vàng

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 99
1. Ngày này ba năm [Am] trước tiễn chân người ra sân ga bé nhỏ
Từ giã áo th... 97
1. Đêm qua biên [Dm] giới súng thù rền lưng trời
Còn nhau đây mai [Gm] nầy có... 103
Lá [Dm] đào rơi rắc lối thiên [Gm] thai
Suối [C] tiễn oanh đưa luống [F] ngậ... 64
1. Nhớ tới ngày [Am] qua vang trong rừng xa dân Nam hò reo
Tiếng thét diệt thù k... 77

Bài hát cùng tác giả Trịnh Công Sơn

1. Ðêm nay hòa [Am] bình sao em nhỏ chưa [C] vui
Hãy bước ra [Am] đây nhìn phố ... 99
Intro: [Dm][G][Bb][Am][Dm]-[Dm][G][Bb][Am][Dm]

Từng ngày [Dm] qua bóng chim [Bb] về... 78
Mẹ bỏ tôi [E7] đi đường xa vạn [Am] dặm
Mẹ bỏ tôi [F] đi [Dm] đường xa ... 96
1. Hai mươi [C] năm nhục nhằn đã [G] qua
Hôm nay thấy mặt [C] trời rực sáng<... 53
1. Đợi [D] chờ yêu [Bm] thương trên [Em] cây thánh [D] giá
Đợi [G] xoá sân [Em... 54