Các hợp âm của tác giả Anh Thoại


Gặp bạn   Sáng tác: Anh Thoại
1. Đêm [Am] nay ta chuốc cho say, cạn hết men cay
Ta quên bao khói lửa mịt [Dm] mù còn vương trên lớp chiến [Am] y
Qu...