Các hợp âm của tác giả Anh Việt Thu


1. Người [D] về, một mùa thu gió heo may
Về [Bm] đâu có nhớ [F#m] chăng những vì [G] sao long lanh
Đưa tiễn người...
Anh còn nhớ [G] gì mùa Đông đã [Am] chết
Trên cành soan [D7] già mùa Xuân không hẹn [G] đến
Như tình chúng [Am] m...
Lời theo sheet xuất bản trước 1975


[D] Giòng An Giang sông sâu sóng biếc
Giòng An [A] Giang cây xanh lá [G] th...
Đường đi khó ... đường đi không khó ...
Không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì lòng người ngại núi e sôn...
1. Về Bạc [Am] Liêu đất quê mình thương yêu
Nghe lòng đất [F] nước lúc dáng chiều cô [C] liêu
Dâng tình tha [Em]...
Đa tạ   Sáng tác: Anh Việt Thu
1. Tôi xin đa [Dm] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng
Ngày [Bb] nao súng [C] phải lạnh [F] lùng
Nắng hạ [Dm] v...
[Am] Nếu chiều nay lỡ hẹn không [Dm] về
Thì xuân năm [G] nay, xuân sẽ [Am] buồn
Sẽ [Dm] buồn hơn mấy cội mai [Am...
1. Người đi đi ngoài [Am] phố, chiều nắng tắt bên [Dm] sông
Người đi đi ngoài [Am] phố, bóng dáng xưa êm đềm
1. Người [D] về, một mùa thu gió heo may
Về [Bm] đâu có nhớ [F#m] chăng những vì [G] sao long lanh
Đưa tiễn người...
1.Gió về miền [Am] xuôi anh đưa [D] em cuối nẻo cuối [Am] đường
Gió đầu [D] non gió lọt đầu [Am] ghềnh
Đườ...
1. Em ở nơi [Em] nào, có [B7] còn mùa xuân không [Em] em
Rừng ngàn lá [G] gió, từng [D] đêm nhắc nhở thì [Em] thầm.
1. [Em] Trên đầu súng ta đi Tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm [D] hờn hờn căm như triều [G] sóng
Ôi xôn ...
Trời làm [Dm] cho mưa bay giăng [Bb] giăng
Mây tím [G] dệt thành [Dm] sầu
Bàn [Bb] tay năm ngón mưa [Gm] sa
[C] Dìu a...
Ai đón [E7] em với những bồi [Am] hồi
Mà [C] riêng ta sầu [Am] nhớ lên rồi
Em đi [F] xây nghìn dang [C] dở
Hư...
Xin tạ ơn [C] người, những người hùng trong chiến cuộc hôm nay
Xin tạ ơn [Dm] ai đem tuổi [F] xanh gìn giữ quê hương...