Các hợp âm của tác giả Nguyễn Đình Phúc


[Am] Xuân đã đem mong nhớ trở [F] về
[C] Lòng cô [F] lái ở [E7] bến sông [Am] kia
[C] Cô hồi [F] tưởng lại [C] ba ...
[G] Lắng tai [Am] nghe đàn [D] bầu
Thánh [Bm] thót trong đêm [Em] thâu.

1. Tiếng đàn [G] bầu của [Am] ta
Cung ...
Chiều [Am] nay biết về nơi đâu
Dừng [Dm] chân ta ngắm cảnh bao la [Am] sầu
Ai đi trong lớp sương [Am] sa
Ngư...