Các hợp âm của tác giả Tuyết Sơn


1. Lại phải xa anh [Em] rồi làm sao không vấn vương
Cầm tay nhau bồi [Am] hồi còi tàu xé nát đêm [Em] trường
Mộ...