Hợp âm những bài hát thể loại Nhạc Dân ca


1. Bèo [G] dạt mây [Bm] trôi, chốn xa xôi
Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi bèo [G] dạt, mây í i ì trôi
Chim [Em] sa, tang t...
Còn [F] duyên là duyên kẻ [Bb] đón a đón người [F] đưa
Hết i duyên là duyên đi [Bb] sớm để về [F] trưa í trưa mặ...

Lý cây bông

  Sáng tác: Dân ca
Bông [Am] xanh bông [C] trắng
Rồi lại vàng [G] bông, ơi bạn [Am] ơi
Bông lê cho bằng bông [Em] lựu ơi bạn [Am] ơi<...
Ợ [Am] ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ.
Cho [D] nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ [Am] l...

Lý cái mơn

  Sáng tác: Dân ca
1. [Am] Đàn cò [D] bay về [G] nơi thương [Am] nhớ
Nhớ bến sông [D] xưa, in [Am] hình bóng của người [G] yêu
Gió ...
Version 1


Chiều [Am] chiều ra [D] đứng …tây lầu [Am] tây
Tây lầu [D] tây thấy cô tang tình mà gánh [F#m] ...

Lý con cóc

  Sáng tác: Dân ca
Cóc [Dm] chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu
Chàng [F] Hiu nó bèn đi [Dm] hỏi,
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng [Gm] ưng...
Miếng [C] trầu nên nghĩa phu [F] thê
Mẹ cha đã [Am] định em về với [C] anh
Hết [Am] rồi áo tím áo [Dm] xanh

Lý cây đa

  Sáng tác: Dân ca
Trèo [G] lên quan [Am] dốc ngồi [F] gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây [F] đa, rằng tôi ý ối a cây đa
Ai [G]...
Tình [D] bằng có cái [A] trống cơm
Khen ai khéo [D] vỗ
Ố mấy bông mà nên [A] bông
Ố mấy [G] bông mà nên [A] b...
Hò: "Anh ơi! … khoan vội (mà) bực … mình
Em xin kể lại mà phân minh cho anh tỏ tường"

Anh cứ [Dm] nhủ rằn...
Yêu [Am] nhau cởi [G] áo ối à trao [F] nhau
Về [Em] nhà dối [C] rằng cha dối [G] mẹ a à a á [Am] a
Rằng [C] a ối a...

Lý so le

  Sáng tác: Dân ca
[C#] [E] [G]
Khi [C#m] buồn tôi muốn kể chuyện Vân Tiên
Nhưng mà hồi tưởng [E] lại tôi muốn kể xuyên qua cái t...
Giàu [C] thì thịt cá cơm [Am] canh
Khó [C] thì cơm rau đĩa [Am] muối
Lạy [Em] anh em đi lấy [Am] chồng
Hỡi [C] a...
[A] Thân, trách thân nè, thân sao chớ lận [D] đận nè
Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm [A] hiu
Chớ bởi t...