Hợp âm những bài hát thể loại Nhạc Phật giáo


Lời 1:
1. Đền [Am] tháp quanh [F] đây kể [E7] lại chuyện [Am] xưa
Đây [Dm] kia ngàn năm [G] gió thổi lá [C] rớt sâ...
1. Áo nâu [Am] sòng đơn sơ mà đẹp [F] quá
Bởi bờ [Dm] vai nhuộm [G7] hết một trời [C] sương
Ta vẫn [E7] nghe tr...
Cuộc hồng [Em] trần xoay vần quá [G] ngán
Kiếp phù [Am] sanh tụ tán mấy lăm [Em] hồi
Người đời có biết chăng ...
1. Dưới toà sen [Dm] vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan [F] Âm
Người đã cho [C] con niềm [D7] tin yêu giữa cuộc [Gm] đời
[Gm] Một đạo tràng trang [Bb] nghiêm
Một đạo [Eb] tràng thanh [Gm] tịnh
[F] Cùng niệm A Di [Gm] Đà, dù đi đứng nằ...
Lạy Đấng Tam [Dm] Giới Tôn quy mạng cùng mười phương [Am] Phật
Nay con phát nguyện [C] rộng, thọ [Dm] trì kinh Pháp [F...
Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào
Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không
Sen [Dm] tươi chẳng nhuốm b...
Sống trên cõi đời [Am] này
Bao [G] nỗi buồn chua [Am] cay
Sống [G] trong thế gian [Em] này
Nhiều [G] niềm đau [C]...
Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em] S...

Mẹ từ bi

  Sáng tác: Trúc Linh
Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát
Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát
<...
[Am] Nơi cạnh núi [D] đồi thiêng [Am] liêng
Mắt mẹ đang [D] nhìn uy [E7] nghiêm
[Am] Thương đàn con [F] chịu đau [Dm...
Dù [Em] con đi suốt cả cuộc đời
Cũng không bao [G] giờ nghe hết
Những lời mẹ [D] ru trong trái tim [Bm] con
L...
[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng
Thầy dạy khắp trời [C] người. Cha [D] lành chung bốn [G]...
Vẫn [Em] biết chỉ là hạt bụi giữa [Bm] thế nhân
[D] Vẫn biết những danh [Am] vọng chỉ là [G] hư ảo
[C] Con th...
Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao
Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than
Chim [Am] chiều nhớ [D7] mẹ kêu [G] va...